Πρόσκληση 2024DIAB27756 για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων (Stents) και μπαλονιών αγγειοπλαστικής, συρμάτων, μικροκαθετήρων, υλικών ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων, για τις ετήσιες ανάγκες της Αιμοδυναμικής μονάδας του Νοσοκομείου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 20/02/2024

Πρόσκληση 2024DIAB27669 για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό, για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 30/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19402.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11960.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12011.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12142/14.06.2023 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27.22 Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 06 -06 2022 και ώρα [...]

Go to Top