Πρόσκληση 2024DIAB27756 για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων (Stents) και μπαλονιών αγγειοπλαστικής, συρμάτων, μικροκαθετήρων, υλικών ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων, για τις ετήσιες ανάγκες της Αιμοδυναμικής μονάδας του Νοσοκομείου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 20/02/2024

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top