Προκηρύξεις

/Προκηρύξεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 84.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου (χωρίς ανταλλακτικά): κλιβάνων πλυντηρίων – χειρουργείου 2ου ορόφου και λεβητοστασίου Α’ Υπογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 11/11/2020 14:00 [...]

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων κλήσης αδελφής, των συστημάτων πρόσβασης (ηλεκτρονικές κλειδαριές, ηλεκτρικές θύρες) και συστημάτων συναγερμού του Νοσοκομείου χωρίς κάλυψη ανταλλακτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 05/11/2020 14.00 μ.μ.

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 67.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/10/2020 14.00 μ.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.20 για την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 καθώς και μετάβαση- αναθεώρηση σε ISO 22000:2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/10/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 21/10/2020 14:00 [...]