ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/06/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 6, ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκεύη 02/06/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 63.23 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 22/05/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 64.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) 20 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.064,40€+ΦΠΑ ΚΑΙ Β) 10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ TONER ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 968,00€+ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 22/05/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UROMIC JIVE ΜΕ ΑΜ 2176 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 55α.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ PAPYROS.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τρίτη 09/05/2023 και ώρα 14.00 [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 44.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 12 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :Δευτέρα 22/05/2023 και ώρα 12.00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SIEMENS, MODEL ICONOS R200 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τρίτη 09/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 58.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ- CAMERA MIRAGE DS7 SHOPHA MEDICAL ΚΑΙ 2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ-CAMERA MIRAGE DS7/AP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SEGAMI ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τετάρτη 03/05/2023 και ώρα 14.00 [...]

Go to Top