ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 117.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 κα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ-ΚΛΟΠΗΣ: 1) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, 2) ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, 3) ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 6, 4) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 6 ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 115.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και [...]

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ 112.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια βηματοδοτών – απινιδωτών για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Αιμοδυναμικού Τμήματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  260174 Λήξη υποβολής προσφορών 02/01/2024 ημέρα [...]

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 69.23 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ « Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  266168 Έναρξη υποβολής προσφορών : 24/11/2023 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88.23 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΗΤΟΙ: ΔΥΟ (2) ΜΑΓΕΙΡΕΣ & ΤΡΕΙΣ (3) ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 266151 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 256129 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 103.23 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε (ΜΕ Δ.Τ. BIOSENSE) ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ AGFA PACS ΚΑΙ ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 107.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top