ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έναρξη Δευτέρα 30/01/2023 Λήξη Δευτέρα 13/02/2023 και [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 7.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181950 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.23 για την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6.23 για την προμήθεια ιατρικής γάζας, λευκοπλάστη και επιδέσμων, για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  07/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.23 για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) Μονάδων Αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου Gambro της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, με ανταλλακτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/01/2023 και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Έναρξη υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16-01-2023 Λήξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 68.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΥΠΔ (DATA PROTECTION OFFICER -DPO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/01/2023 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86.22 ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CORAL FLEXICOM 200 ΚΑΙ CORAL FLEXICOM 5000 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ TARADIAM TELECOM, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88.22 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89.22 ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/12/2022 και ώρα [...]

Go to Top