Προκηρύξεις

/Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 94.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 16/12/2020 14.00 μ.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47α/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΑΙΟΘΕΡΜΟΥ (2.000 LTR) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 15/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 48α/20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 16/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79.20 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 16/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 74.20 για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων για δύο (2) έτη, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 07/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 87.20 για την ανάδειξη αναδόχου διαμόρφωσης χώρου θαλάμου (μόνωσης) δύο κλινών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 35c.20 (3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια και εγκατάσταση (BOILLER ατμού-νερού) ΖΝΧ 1000 Ltr. οριζόντιας τοποθέτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 18/11/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 39α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16/11/2020 14:00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 85.20 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, οθονών και πολυμηχανημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06/11/2020 14.00 μ.μ.