ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 38.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 71.21 για την προμήθεια ενός (1) φορητού αναπνευστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 07/12/2021 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 69.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 142702 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 75.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1) ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ [CPV: 42122450-9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ] ΚΑΙ 2) ΕΝΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (CPV: 39721321-8 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ] ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/11/2021 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6Β/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 16/11/2021 [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 59.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (12) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/11/2021 12:00 μ.μ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 67.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (STENT) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» [ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 139895]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 02/11/2021 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 66.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 18/10/2021 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 47.21 για την προμήθεια ενός ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Ακτινολογικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 132655 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 26.21 για την Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 139697 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη [...]

Go to Top