ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας με κατάθεση δείγματος (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 45.23)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top