Προκηρύξεις

//Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2019-09-23T16:10:45+02:00
2602, 2021

Διαγωνισμός 8.21 για την προμήθεια τριών (3) ειδικών κιτ για χρώσεις αιματοξυλίνης-ιωσίνης

Φεβρουάριος 26th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/03/2021 14:00 [...]

2402, 2021

Διαγωνισμός 14.21 για την προμήθεια μιας (1) Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου για την Μονάδα Ανάνηψης Νεογνών του χειρουργείου.

Φεβρουάριος 24th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 10/03/2021 14:00 [...]

1902, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια διαφόρων σετ πλασμαφαίρεσης – αιμοπεταλιαφαίρεσης – λιπαφαίρεσης κ.λ.π. για ετήσιες ανάγκες (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 105681)

Φεβρουάριος 19th, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 12:00 [...]

1502, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 11.21 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Φεβρουάριος 15th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

1502, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Φεβρουάριος 15th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 [...]

1002, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για την προμήθεια για ένα χρόνο ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Φεβρουάριος 10th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 25/02/2021 14:00 [...]

1002, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Φεβρουάριος 10th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 24/02/2021 14:00 [...]

1002, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 90.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ CRP ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Φεβρουάριος 10th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/02/2021 14:00 [...]