Υπεύθυνος:
Δ. Χαϊδόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

Ιατροί:
Ν. Θωμάκος, Επίκ. Καθηγητής
Δ. – Ε. Βλάχος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Συνεργαζόμενοι Ιατροί:
Π. Τσέτσα, άμ. Επιστημονική Συνεργάτης

Το Ογκολογικό Τμήμα της Κλινικής αντιμετωπίζει ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα του γυναικείου γεννητικού συστήματος. Η αντιμετώπιση συνίσταται στην πρωτογενή θεραπεία νέων ασθενών αλλά και στην δευτερογενή θεραπεία και αντιμετώπιση υποτροπών παλαιότερων ασθενών. Το Ογκολογικό Τμήμα της κλινικής αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας λόγω της μεγάλης επιστημονικής, κλινικής και εργαστηριακής προσφοράς του.

Το τμήμα από το Νοέμβριο 2007 αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) και έλαβε πιστοποίηση ως κέντρο Εκπαίδευσης Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Το Τμήμα εκπαιδεύει έναν ιατρό (Fellow) στη Γυναικολογική Ογκολογία με 3ετή θητεία και εκπαίδευση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Το Oγκολογικό Tμήμα της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Kλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει 22 κλίνες ασθενών. Το νοσηλευτικό τμήμα απαρτίζεται από 6 μαίες – μόνιμο προσωπικό.

Διεκπεραιώνει κατά μέσο όρο 8–10 χειρουργεία εβδομαδιαίως επί καθημερινής βάσεως. Οι χειρουργικές επεμβάσεις τελούνται από το ιατρικό προσωπικό το οποίο αποτελείται από 5 ειδικευμένους ιατρούς και 5 ειδικευόμενους. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών συνίσταται τόσο σε κλινικό – εργαστηριακό επίπεδο, όσο και σε επιστημονικό, με συμμετοχή σε επιστημονικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Ειδικά στον τομέα της χειρουργικής εκπαίδευσης οι ειδικευόμενοι ιατροί συμμετέχουν ενεργά ως βοηθοί και χειρουργοί σε όλες τις ογκολογικές επεμβάσεις. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ουρολογικής αντιμετώπισης το Τμήμα έχει ως συνεργάτη τον Διευθυντή Χειρουργό Ουρολόγο κ. Ν. Κυρίτση, ενώ για περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης το τμήμα συνεργάζεται με τη Β’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ του «Αρεταιείου» Νοσοκομείου, την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου και την Θωρακοχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».
Η λειτουργία του τμήματος εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας της Κλινικής με ημερήσιο πρόγραμμα επίσκεψης θαλάμων, εκπαίδευσης και διδασκαλίας φοιτητών και ειδικευομένων. Το Τμήμα δέχεται επί καθημερινής βάσεως έκτακτα ογκολογικά περιστατικά και κάθε Τρίτη προγραμματισμένες επισκέψεις και επανέλεγχο ασθενών.

Η αντιμετώπιση των ασθενών γίνεται πάντοτε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου – κυρίαρχου θεσμικού οργάνου του Τμήματος. Το Ογκολογικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από Χειρουργούς – Γυναικολόγους Ογκολόγους, Ακτινοθεραπευτές, Παθολόγους – Ογκολόγους και Παθολογοανατόμους συνέρχεται κάθε Τρίτη 08:30 – 10:30 στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Στο συμβούλιο συζητώνται και αναλύονται ογκολογικές περιπτώσεις της κλινικής, αλλά και εξωτερικών ασθενών. Η συμμετοχή φοιτητών, ειδικευομένων, μαιών αλλά και οποιουδήποτε εξωτερικού παρατηρητή ενθαρρύνεται και καλλιεργείται μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης και πληρέστερης αντιμετώπισης των γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο.