Υπεύθυνος:
Ι. Χατζηπαπάς, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Ιατροί:
Χ. Θεοφανάκης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Σ. Σταύρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Θ. Κατάρας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α. Ψαράκης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Στο τμήμα βραχείας νοσηλείας της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών εκτελούνται μικρής διάρκειας επεμβάσεις και με παραμονή στο νοσοκομείο ολίγων ωρών, έτσι ώστε να αποσυμφορούνται τα κεντρικά χειρουργεία και να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι ασθενείς.

Τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι: διαγνωστικές αποξέσεις, εκκενωτικές αποξέσεις σε περιπτώσεις παλινδρόμου κυήσεως και ατελούς αποβολής, τεχνητές διακοπές της εγκυμοσύνης, διαγνωστικές και χειρουργικές υστεροσκοπήσεις, βιοψίες μαστού, αιδοίου και τραχήλου, κωνοειδείς εκτομές και βιοψίες του τραχήλου, μαρσιποποίηση και αφαίρεση κύστεων βαρθολινείου αδένα, πλαστική κόλπου και διατομή παρθενικού υμένα.