Υπεύθυνος:
Κ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατρός:
Στ. Μιχαλά, Επίκ. Καθηγήτρια

Το τμήμα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας αποτελεί ειδικό τμήμα της πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου και ασχολείται με τη διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ορνομικών διαταραχών των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας (μετά την ηλικία των 18 ετών).

Το προσωπικό του τμήματος συμμετέχει στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Κλινικής και εκπαιδεύει στην υποειδικότητα της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας τόσο ειδικευμένους όσο και εκτοετείς φοιτητές που παρακολοθούν το ιατρείο.

Επίσης το τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα με τα εξής θέματα:

  1. Διερεύνηση της επίδρασης της μετφορμίνης στην in vitro ανάπτυξη ωοθυλακίων πριν το σχηματισμό του άντρου επίμυων
  2. Διερεύνηση της επίδρασης της λεπτίνης (leptin) και αντιπονεκτίνης (adiponectin) στην in vitro ωρίμανση (IVM) ωαρίων επίμυων
  3. Διερεύνηση της επίδρασης της λεπτίνης (leptin) και της γκρελίνης (ghrelin) στην in vitro ανάπτυξη (IVG) ωοθυλακίων επίμυων