Υπεύθυνος:
Κ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατρός:
Στ. Μιχαλά, Επίκ. Καθηγήτρια
Σ. Ιβανίδου, άμ. Επιστημονική Συνεργάτης

Αντικείμενο του ιατρείου Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης είναι η διερεύνηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων, τα οποία παρουσιάζονται στην περιεμμηνόπαυση και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση, η αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και ο έλεγχος του οστικού μεταβολισμού σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Η εμμηνόπαυση θεωρείται συνέχεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας και χαρακτηρίζεται από βαθμιαία ελάττωση των οιστρογόνων. Η ελάττωση αυτή ευθύνεται για την εμφάνιση αγγειοκινητικών συμπτωμάτων ποικίλης βαρύτητας και διάρκειας, διαταραχές του ψυχισμού, ατροφία του κόλπου, διαταραχή της libido με αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής της εμμηνοπαυσιακής γυναίκας. Αυξάνονται επίσης οι παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και η οστική εναλλαγή με αποτέλεσμα την εμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση.

Στο ιατρείο γίνεται α) αξιολόγηση των συμπτωμάτων με τη χρήση ερωτηματολογίων, β) έλεγχος των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και γ) μελέτη της οστικής εναλλαγής. Ανάλογη με τα αποτελέσματα της διερεύνησης είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση και η συμβουλευτική, έτσι ώστε η γυναίκα να εισέλθει στην τρίτη ηλικία, με όσο είναι δυνατόν λιγότερα προβλήματα υγείας.

Οι κυριότερες αιτίες προσέλευσης των γυναικών για πρώτη φορά ήταν: διαταραχές του καταμηνίου κύκλου –κυρίως αμηνόρροια–, αγγειοκινητικά συμπτώματα, δυσπαρεύνεια, ενημέρωση και κλινική εξέταση. Στο ιατρείο ασκούνται ειδικευόμενοι ιατροί της κλινικής και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.