Υπεύθυνος:
Π. Δρακάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Iατρός:
Σ. Σταύρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Μ. Σωτηροπούλου, Άμ. Επιστημονική Συνεργάτης

Το κέντρο του Οικογενειακού Προγραμματισμού αποτελεί τμήμα της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και ασχολείται κυρίως με την Ευγονική. Πέρα από τις καθιερωμένες ιατρικές υπηρεσίες, το τμήμα παρέχει επίσης πληροφόρηση σε εφήβους και νέους κυρίως ανθρώπους σχετικά με την αντισύλληψη. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία και ιδρύματα, σχετικά με την «Αντισύλληψη και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση».

Στα πλαίσια της κοινωνικής δραστηριότητας του Κέντρου, παρέχουμε επίσης πληροφόρηση για σεξουαλική υγεία και ιατρική γυναικολογική παρακολούθηση σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε Νοσοκομεία ή σε τομείς φροντίδας υγείας, όπως οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα, εγκαταλελειμμένα παιδιά, κακοποιημένες γυναίκες κλπ. Επίσης το Κέντρο λειτουργεί και απογευματινές ώρες, δύο φορές την εβδομάδα, με ανοικτή γραμμή επικοινωνίας ατόμων που δεν έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν πρωϊνές ώρες λόγω εργασίας κλπ.

Το κέντρο συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα και ασκεί ερευνητική δραστηριότητα, αποτελέσματα της οποίας είναι ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε περιοδικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το κέντρο είναι επίσημο εκπαιδευτικό Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, διαπιστευμένο από το Υπουργείο Υγείας. Στο κέντρο του Οικογενειακού Προγραμματισμού εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί, εκτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν το ιατρείο καθώς και μαίες από περιφερειακά ιατρεία από όλη την Ελλάδα.