Υπεύθυνος:
Α. Πρωτοπαπάς, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατροί:
Ι. Χατζηπαπάς, Δ/ντής Ε.Σ.Υ.
Δ.-Ε. Βλάχος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ν. Καθοπούλης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Η Μονάδα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιμετωπίζει ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις χειρουργικές γυναικολογικές παθήσεις που έχουν ένδειξη για λαπαροσκοπική αντιμετώπιση.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Παρασκευής στο χειρουργείο «Αραβαντινού» στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Ο προγραμματισμός των επεμβάσεων πραγματοποιείται κυρίως μέσω των εξωτερικών γυναικολογικών ιατρείων και των γυναικολογικών πτερύγων νοσηλείας, καθώς επίσης και σε συνεργασία με ειδικά τμήματα της Κλινικής όπως το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας, τις μονάδες Ουρογυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τα Ιατρεία Παιδικής – Εφηβικής Γυναικολογίας και Στειρότητας – Γονιμότητας.

Στη μονάδα πραγματοποιούνται κατ’ έτος 250-350 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν όλο το εύρος της γυναικολογικής χειρουργικής παθολογίας και συγκεκριμένα:

 • Διερεύνηση & λαπαροσκοπική θεραπεία της γυναικείας υπογονιμότητας
 • Διερεύνηση & λαπαροσκοπική θεραπεία του χρόνιου πυελικού πόνου
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της εξωμητρίου κυήσεως
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των εξαρτηματικών διογκώσεων
 • Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση των ινομυωμάτων
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της αδενομύωσης της μήτρας
 • Ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομία για καλοήθεις παθήσεις της μήτρας
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της εν τω βάθει διηθητικής ενδομητρίωσης
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της πρόπτωσης των έσω γεννητικών οργάνων
 • Λαπαροσκοπική σταδιοποίηση του αρχόμενου καρκίνου του ενδομητρίου
 • Λαπαροσκοπική σταδιοποίηση όγκων οριακής κακοήθειας των ωοθηκών
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών των γεννητικών οργάνων

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας και της υψηλής εξειδίκευσης της μονάδας, παρά τη βαρύτητα μεγάλου αριθμού εκ των διενεργούμενων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, το ποσοστό λαπαρομετατροπών είναι εξαιρετικά χαμηλό σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα.

Στη μονάδα εκπαιδεύονται στις αρχές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί της Α’ Μ/Γ Κλινικής ΕΚΠΑ με σύστημα rotation διάρκειας 2-3 μηνών. Οι ιατροί της μονάδας συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις εκπαιδευτικές ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις της Κλινικής και σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η μονάδα διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη γυναικολογική ενδοσκόπηση με πρακτική εξάσκηση (hands-on) σε χοίρους ή προσομοιωτές.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς με μικρή ή μέτρια εμπειρία στη γυναικολογική ενδοσκόπηση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ειδικευομένων με μαθήματα από αμφιθεάτρου.

Το ερευνητικό έργο της μονάδας λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι πλούσιο με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων κατ’ έτος σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
Η ενιαία μονάδα Ενδοσκοπικής (Λαπαροσκοπικής και Υστεροσκοπικής) Χειρουργικής της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής έχει στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ), συμμετέχοντας ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις της και τη διοικητική της λειτουργία. Επίσης, συμμετέχει από 7ετίας ως φορέας εκπαίδευσης στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση σε ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.