Υπεύθυνος:
Α. Πρωτοπαπάς, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατροί:
Ι. Χατζηπαπάς, Δ/ντής Ε.Σ.Υ.
Κ. Παππά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Δ.-Ε. Βλάχος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Η Μονάδα Υστεροσκοπικής Χειρουργικής της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αντιμετωπίζει ασθενείς με ένδειξη διαγνωστικής διερεύνησης και υστεροσκοπικής αντιμετώπισης καλοήθων κυρίως παθήσεων της ενδομητρικής κοιλότητας.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας στο ισόγειο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα». Ο προγραμματισμός των επεμβάσεων πραγματοποιείται κυρίως μέσω των Εξωτερικών Γυναικολογικών Ιατρείων και των Γυναικολογικών Πτερύγων Νοσηλείας, καθώς επίσης και σε συνεργασία με ειδικά τμήματα της Κλινικής όπως τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τα Ιατρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Στειρότητας–Γονιμότητας και Καθ’ έξιν Αποβολών.

Στη μονάδα πραγματοποιούνται κατ’ έτος 350 – 500 διαγνωστικές και επεμβατικές υστεροσκοπήσεις που περιλαμβάνουν όλο το εύρος της ενδομήτριας παθολογίας και συγκεκριμένα:

  • Διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας και των καθ’εξιν αποβολών
  • Διερεύνηση της ανώμαλης κολπικής αιμόρροιας
  • Υστεροσκοπική λήψη βιοψιών
  • Υστεροσκοπική αφαίρεση πολυπόδων
  • Υστεροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων
  • Υστεροσκοπική διατομή ενδομητρικών συμφύσεων
  • Υστεροσκοπική διερεύνηση και αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών του γεννητικού σωλήνα
  • Υστεροσκοπική αφαίρεση ενδομητρίων σπειραμμάτων (IUCDs)
  • Υστεροσκοπική αφαίρεση προϊόντων κυήσεως

Στην μονάδα εκπαιδεύονται στις αρχές της Υστεροσκοπικής Χειρουργικής όλοι οι ειδικευόμενοι της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής με σύστημα rotation διάρκειας 1-2 μηνών. Οι ιατροί της μονάδας συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις εκπαιδευτικές ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις της Κλινικής και σε μεγάλο αριθμό Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εκδηλώσεων.
Παράλληλα, η μονάδα διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη γυναικολογική ενδοσκόπηση με πρακτική εξάσκηση (hands-on) σε προσομοιωτές. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς με μικρή ή μέτρια εμπειρία στην υστεροσκόπηση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ειδικευομένων με μαθήματα από αμφιθεάτρου, από κοινού με την μονάδα λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος, έχει δημοσιευθεί ικανός αριθμός εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Η ενιαία μονάδα Ενδοσκοπικής (Λαπαροσκοπικής + Υστεροσκοπικής) Χειρουργικής της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής έχει στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ), συμμετέχοντας ενεργά στις επιστημονικές εκδηλώσεις της και τη διοικητική της λειτουργία. Επίσης, συμμετέχει από 5ετίας ως φορέας εκπαίδευσης στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση σε ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.