Υπεύθυνος:
Π. Δρακάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατρός:
Σ. Σταύρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Δ. Μαυρογιάννη, μέλος Ε.Δ.Ι.Π.
Β. Ντινοπούλου, Άμ. Επιστημονική Συνεργάτης

Από την ίδρυσή της το 1987 έως σήμερα, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει να καταδείξει σημαντική ερευνητική και κλινική δραστηριότητα στο χώρο της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι τεχνικές που πραγματοποιούνται στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι οι εξής:

  • Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)
  • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
  • Κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων (slow freezing technique & vitrification)

Τον Μάρτιο 2014 το τμήμα Αναπαραγωγικής Ιατρικής της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» αναγνωρίστηκε επισήμως ως Ευρωπαϊκό κέντρο Εκπαίδευσης Αναπαραγωγικής Ιατρικής από το European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) και την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) και έλαβε πιστοποίηση ως κέντρο εκπαίδευσης στην Αναπαραγωγική Ιατρική.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μελέτες προερχόμενες από τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δημοσιεύτηκαν σε ξενόγλωσσα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώθηκαν σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.