Υπεύθυνη:
Στ. Μιχαλά, Επίκ. Καθηγήτρια
Σ. Ροΐδη, άμ. Επιστημονικός Συνεργάτης

Το αντικείμενο του ιατρείου είναι τα γυναικολογικά προβλήματα που εμφανίζονται σε κορίτσια από τη βρεφική ηλικία, έως και την ενηλικίωσή τους. Τα συνηθέστερα προβλήματα σε κορίτσια της παιδικής ηλικίας είναι η αιδοιοκολπίτιδα και η σύμμυση των χειλέων, ενώ οι έφηβες συνηθέστερα προσέρχονται με προβλήματα που αφορούν διαταραχές της περιόδου.

Το ιατρείο παρακολουθεί επίσης κορίτσια με σπανιότερες συγγενείς παθήσεις και αναλαμβάνει την αποκατάσταση ανωμαλιών των έσω και έξω γεννητικών οργάνων. Ειδικότερα, γίνεται αποκατάσταση σε κορίτσια με συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων, διαταραχές ανάπτυξης του φύλου, σύνδρομο απλασίας μήτρας κόλπου και περιπτώσεις πολύπλοκων συγγενών ανωμαλιών της μήτρας. Επίσης γίνεται θεραπεία πρόκλησης της ήβης και στη συνέχεια παρακολούθηση της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης σε κορίτσια με καθυστέρηση ήβης (σύνδρομο Turner, σύνδρομο Swyer, πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός).

Το ιατρείο συνεργάζεται με διαιτολόγο και ενδοκρινολόγο του νοσοκομείου καθώς και με τα τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού και γυναικολογικής υπερηχογραφίας. Υπάρχει επίσης εξωτερική συνεργασία με τα Νοσοκομεία Παίδων «Παναγιώτη &Αγλαΐας Κυριακού» και «H Αγία Σοφία» για θέματα παιδοενδοκρινολογίας και ανάπτυξης.