Υπεύθυνος:
Κ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατρός:
Σ. Σταύρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Στο Ιατρείο Στειρότητας – Γονιμότητας ελέγχονται και αντιμετωπίζονται υπογόνιμα ζεύγη.
Στον έλεγχο του άνδρα περιλαμβάνονται το ιστορικό, η κλινική εξέταση και το σπερμοδιάγραμμα από τα αποτελέσματα του οποίου θα εξαρτηθεί αν ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως είναι ο ουρολογικός, ο ενδοκρινολογικός και ο ανοσολογικός. Ο ανδρικός παράγων μετέχει στο 40 – 50% των περιπτώσεων στειρότητας ενώ ως μόνη αιτία στειρότητας καλύπτει το 30 – 35%. Η ανδρική υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται αιτιολογικά. Αν όμως δεν υπάρχει αποκατάσταση, τότε επί αζωοσπερμίας και εφόσον το αποδεχθεί το ζεύγος, προτείνεται σπερματέγχυση με σπέρμα δότου. Επί ολιγοασθενοσπερμίας όπως όταν ο ολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι ≥106 γίνεται ομόλογος σπερματέγχυση και σε αποτυχία όπως και επί σοβαρής ολιγοασθενοσπερμίας προτείνεται η μέθοδος μικρογονιμοποίησης του ωαρίου (ICSI).

Στον έλεγχο της γυναίκας περιλαμβάνονται το ιστορικό, η γυναικολογική εξέταση και το υπερηχογράφημα των γεννητικών οργάνων, η ενδοκρινολογική εξέταση και εξετάσεις που ελέγχουν την επάρκεια των ωοθηκών και την ωοθηλακιορρηξία. Επίσης λαμβάνονται υπόψη ο τραχηλικός και ανοσολογικός παράγοντας στον έλεγχο των οποίων περιλαμβάνονται η δοκιμασία μετά την επαφή (PCT) και η αναζήτηση των αντισπερματικών αντισωμάτων (ΜΑR test). Στις περιπτώσεις που το MAR test είναι θετικό, γεγονός που δηλώνει την ύπαρξη αντισπερματικών αντισωμάτων, γίνεται έκπλυση του σπέρματος και σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση με μικρογονιμοποίηση του ωαρίου. Τέλος ο ενδομητρικός, ο σαλπιγγικός και πυελικός παράγοντας ελέγχονται με την υστεροσκόπιση, την υστεροσαλπιγγογραφία και τη λαπαροσκόπηση.

Σε ένα ποσοστό γυναικών με σαλπιγγικό αίτιο συνεστήθη λαπαροσκόπηση. Στις υπόλοιπες εξωσωματική γονιμοποίηση. Στις ανωοθυλακιορρηκτηκτικές έγινε πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Στις γυναίκες που είχαν πρόβλημα τραχήλου, έγινε σπερματέγχυση. Τα ζεύγη με ανεξήγητη στειρότητα αντιμετωπίσθηκαν με σπερματέγχυση ή με εξωσωματική γονιμοποίηση.