Υπεύθυνος:
Κ. Δημητρακάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατροί:
Α. Γιάννος, Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ.
Σ. Μαρινόπουλος, Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ.
Ι. Ρέλλιας, Επικουρικός Ιατρός
Α. Τσιγγινού, άμ. Επιστημονική Συνεργάτης

Το Tμήμα Mαστού της Α’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το έτος 1979 και βρίσκεται στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου

«Αλεξάνδρα», με δύναμη νοσηλείας 18 κλινών. Το εξωτερικό Ιατρείο Μαστού λειτουργεί στον 2ο όροφο της οδού Λαμψάκου 6.

Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό την διάγνωση και καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού κατά κύριο λόγο, καθώς και την διαχείριση των λοιπών καλοήθων παθήσεων του Μαστού, και απευθύνεται στις γυναίκες από όλη την Ελλάδα.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στο Τμήμα μας ακολουθεί τις πιο σύγχρονες απόψεις και πραγματοποιεί ολόκληρη τη γκάμα των επεμβάσεων στο μαστό. Ανάλογα με το περιστατικό διενεργούνται χειρουργικές βιοψίες ή core biopsies, με σήμανση με συρμάτινο οδηγό (hook) όπου χρειάζεται, μαστεκτομή ή ογκεκτομή με βιοψία φρουρού λεμφαδένα ή λεμφαδενεκτομή μασχάλης. Στην προσπάθεια για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε εκτεταμένες επεμβάσεις μαστού, οι Χειρουργοί Μαστού της Κλινική έχουν ειδική εκπαίδευση και ακολουθούν τα σύγχρονα Ογκοπλαστικά δεδομένα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικών βιοψιών και ογκεκτομών περιορισμένης βαρύτητας στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Νοσοκομείου, ώστε να διεκπεραιώνονται επεμβάσεις μαστού με την μικρότερη δυνατή διάρκεια νοσηλείας και συνολικής επιβάρυνσης.

Όλες οι χειρουργικές εκτομές ακολουθούνται από προσεκτική ιστολογική εξέταση των παρασκευασμάτων και τα περιστατικά καρκίνου συζητούνται στο Ογκολογικό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση στην Κλινική Μαστού. Αποτελείται από εξειδικευμένους Χειρουργούς Μαστού, Ογκολόγο εξειδικευμένο σε θέματα καρκίνου μαστού, Παθολογοανατόμο και Απεικονιστή Μαστού. Μετά από την μελέτη των περιστατικών προτείνεται η καλύτερη σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα περαιτέρω αντιμετώπιση και επικουρική θεραπεία (Ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία, Βιολογική Θεραπεία, Ορμονική Θεραπεία). Το Τμήμα Μαστού συνεργάζεται στενά με το τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις ασθενείς να συνεχίσουν στο Νοσοκομείο μας τις απαραίτητες επικουρικές θεραπείες, δηλαδή Χημειοθεραπεία και Βιολογικές Θεραπείες.
Στο παράρτημα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» στην οδό Λαμψάκου 6, υπάρχουν οργανωμένα Εξωτερικά Ιατρεία Μαστού που λειτουργούν αδιάλειπτα τα τελευταία 38 έτη και στα οποία γίνεται η μετεγχειρητική φροντίδα των χειρουργημένων γυναικών και οι ασθενείς παρακολουθούνται (follow up) επί σειρά ετών μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών τους για τυχόν υποτροπή ή επανεμφάνιση της νόσου, επιπλοκές των θεραπειών ή άλλα ζητήματα γυναικολογικής υγείας. Παράλληλα, στα εξωτερικά Ιατρεία Μαστού γίνεται Screening εξέταση ασυμπτωματικών γυναικών και ενημέρωση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, εξέταση για διάγνωση και αντιμετώπιση συμπτωματικών γυναικών και εκτάκτων περιστατικών.

Στα Εξωτερικά Ιατρεία Μαστού, λειτουργεί για 10ο χρόνο το Ιατρείο για γυναίκες «Υψηλού Κινδύνου» εμφάνισης καρκίνου μαστού. Στο Ιατρείο αυτό γίνεται η αρχική εκτίμηση του κινδύνου, η κατάταξη και ομαδοποίηση σε κατηγορίες επικινδυνότητας καθώς και διαρκής ειδική παρακολούθηση τους, εξατομικευμένα. Επίσης από τον Μάρτιο του 2017 λειτουργεί Ιατρείο Γενετικής Συμβουλευτικής στο οποίο ανιχνεύονται πιθανά γενετικά σύνδρομα, γίνεται γενετική ανάλυση σε αυτές που απαιτείται, παρέχεται γενετική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις μεθόδους διατήρησης γονιμότητας σε καρκινοπαθείς γυναίκες.

Στο Τμήμα Μαστού της Κλινικής μας, εκπαιδεύονται στη διαχείρηση παθήσεων μαστού οι ειδικευόμενοι ιατροί της Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής και γίνονται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Επιπλέον, υπάρχει έκδηλη η συμμετοχή του Τμήματος στις εκπαιδευτικές Ημερίδες της Κλινικής όπως και στα Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια.

Το Tμήμα διατηρεί συνεργασία σε ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα με:

  • το Tμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
  • το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
  • το Tμήμα Παθολογικής Ανατομικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
  • το Tμήμα Ακτινοδιαγνωστικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
  • το NIH (National Institutes of Health, USA)
  • το University of Toronto: familial breast cancer and genetic analysis
  • το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστιμών «Δημόκριτος», Tμήμα Γενετικής
  • το Tμήμα Γενετικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
  • το Wright State University, Dayton, Ohio, USA

Το Ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Μαστού, έχει πιστοποιηθεί από την ESGO (Accreditation of the European Society of Gynecologic Oncology) τον Νοέμβριο του 2007.

Η Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική έλαβε, κατόπιν ελέγχου, Πιστοποίηση Εκπαίδευσης και Λειτουργίας από την EBCOG (Accreditation of the European Board and College of Obstetricians & Gynecologists) δύο φορές: το 2008 και το 2013.

Επίσης το Τμήμα Μαστού πληροί όλες τις προδιαγραφές και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της EUSOMA (European Society of Mastology). Αποτελεί κέντρο αναφοράς και είναι μέλος του Breast Centres Network (European Society of Breast Cancer Specialists & European School of Oncology) από το 2011.

Το Τμήμα, συνεργάζεται με τους Διαιτολόγους του Τμήματος Διατροφής και διαθέτει πιστοποιημένες διαιτολογικές υπηρεσίες.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΣΤΟ