Υπεύθυνη:
Κ. Παππά, Αναπλ. Καθηγήτρια

Οι ερευνητικές εργασίες στο Εργαστήριο Μεταβολωμικής και Μελέτης Μεταβολισμού της Κύησης αποτελούν έναν από τους τρεις άξονες μελέτης μέσω ωμικών τεχνολογιών στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου λειτουργούν σε άμεση σύνδεση με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πρωτεωμικής και του Εργαστηρίου Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Οι μεταβολωμικές μελέτες μας επιτρέπουν να αναδείξουμε το συνολικό αποτέλεσμα που απορρέει από την αλληλεπιδράση των γονιδίων, του περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής, των ξενοβιοτικών και του μικροβιώματος ενός οργανισμού. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τον μεταβολότυπο (metabotype) ενός οργανισμού. Το μεταβόλωμα σε συνδυασμό με το μεταγράφωμα και το πρωτέωμα βοηθούν στην κατανόηση του μηχανισμού των ασθενειών, την ανακάλυψη βιοδεικτών, την στοχευμένη θεραπεία και την εφαρμογή της νέας ορθολογικής τάσης της ιατρικής ακριβείας (Precision Medicine).

Στο Εργαστήριο υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαφόρων τεχνικών για τη διαδικασία διαχωρισμού και αναγνώρισης χημικών μορίων όπως:

  • Ultra-high Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectroscopy (UPLC-MS/MS)
  • Gas chromatography and Mass Spectrometry (GC-MS)
  • Liquid Chromatography and Mass Spectrometry LC/MS
  • Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Εργαστήριου έχει εστιαστεί σε τρεις ξεχωριστούς άξονες:

  • Την αποκωδικοποίηση του διάμεσου μεταβολισμού σε κυήσεις που επιπλέκονται από τον διαβήτη της κύησης με σκοπό την κατανόηση τόσο του μηχανισμού της νόσου όσο και της επίδρασης του συγκεκριμένου περιβάλλοντος στην διαμόρφωση in utero εμβρυικών φαινοτύπων.
  • Την κατανόηση των βιολογικών ιδιοτήτων των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του αμνιακού υγρού αλλά και άλλων πηγών, με σκοπό την χρήση τους, είτε για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου, είτε ως φορέων γονιδίων ή νανομορίων για in utero θεραπείες.
  • Την κατανόηση των βιολογικών ιδιοτήτων των επιμέρους τύπων των γυναικολογικών καρκίνων και τη δημιουργία προτύπων των καρκίνων του αιδοίου, του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου και του γυναικολογικού μελανώματος.