ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Ογκολογικό Τμήμα της Θεραπευτικής [...]