Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε από το Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία». Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου.