Δείτε το Δελτίο Τύπου σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Τμήμα Γενετικής του Νοσοκομείου μας.