Στις 26/9/2019 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες πιστοποίησης υπηρεσιών κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV AUSTRIA HELLAS στα κάτωθι τμήματα του Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”:

  • Τμήμα Μαστού (περιλαμβάνει την Πτέρυγα Κασκαρέλη και το Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού)
  • Αιμοδυναμική Μονάδα και
  • Τμήμα Γενετικής.

Η Διοίκηση στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στοχεύει στην επέκταση των πιστοποιημένων διαδικασιών και σε άλλα τμήματα του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ