Η πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Το Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» θα προμηθευτεί απαραίτητο εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Ημι-κεντρικής Αποστείρωσης, καθώς επίσης και ένα υπερηχοτομογράφο τροχήλατο γενικής χρήσης, δύο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και μία χειρουργική διαθερμία με Argon. Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου.