Πιλοτικό πρόγραμμα “Αναδοχή Πρώτη Αγκαλιά” με στόχο τη μείωση του χρόνου παραμονής βρεφών σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Α σε άμεση συνεργασία με την [...]