Σας ενημερώνουμε ότι από 8/6/2022 το νοσοκομείο ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

μετακινήθηκε στην ομάδα Α΄ εφημέρευσης της 1ης ΥΠΕ.

Για την τρέχουσα εβδομάδα, η γενική εφημερία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15/6/2022 και την Κυριακή, 19/6/2022.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, η γυναικολογική εφημερία θα ακολουθήσει την γενική από τις 16/6/2022. Συνεπώς το ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” για μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά εφημερεύει ως εξής:

  • 14/6/2022 μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά.
  • 15/6/2022 μόνο μαιευτικά.
  • 16/6/2022 (ημέρα ένταξης γυναικολογικής – μαιευτικής εφημερίας στο νέο

σύστημα) μόνο μαιευτικά.

  • 17/6/2022 μαιευτικά και γυναικολογικά.
  • 18/6/2022 μόνο μαιευτικά.
  • 19/6/2022 μαιευτικά και γυναικολογικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.