ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Γ4α/Γ.Π.οικ.55795/5.10.2023 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 6287Β/1.11.2023) ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε την πρόσκληση εδώ