ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΕΛΙΚΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΓΙΑ-ΜΙΑ-1-ΘΕΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-Β-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ