Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Α σε άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής ” Η ΜΗΤΕΡΑ” λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή επικρατούσα κατάσταση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρατηρείται μακροχρόνια παραμονή των βρεφών σε ένα ακατάλληλο για την ομαλή εξέλιξη τους περιβάλλον, στην υπ’ αρ. 5η / 17-02-2016 (Θέμα 37ο) Συνεδρίαση του αποφάσισε:

Το σχεδιασμό και υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος “Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά”

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση και η έγκριση αναδόχων οικογενειών για την απευθείας τοποθέτηση βρεφών, που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε προγράμματα βραχυπρόθεσμης αναδοχής, έως τη μόνιμη οικογενειακή αποκατάστασή τους, δηλαδή είτε την επιστροφή τους στη φυσική οικογένεια, είτε μέσω του θεσμού της υιοθεσίας.

Σύμφωνα με τα Διεθνή ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη διασφάλιση της καλής φροντίδας των βρεφών, το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα παρέχει:

  • Σταθερή συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη της ανάδοχης οικογένειας από διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, παιδίατρος, βρεφονηπιοκόμος) με στόχο την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης του βρέφους και της πλαισιωμένης φροντίδας του.
  • Πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη του βρέφους.
  • Κάλυψη του συνόλου των δαπανών που θα προκύψουν για την εξασφάλιση των αναγκών των βρεφών σύμφωνα με την ηλικία τους, δηλαδή: είδη σίτισης (γάλα, κρέμες κλπ), είδη υγιεινής, πάνες κλπ, είδη για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη τους και τα πρώτα είδη εγκατάστασης (κούνια, στράτα, καρότσι, άλλα αναλώσιμα όπως μπιμπερό, πιπίλες κλπ)
  • Το προβλεπόμενο από το θεσμικό πλαίσιο μηνιαίο επίδομα στην ανάδοχη οικογένεια.

Για την κάλυψη των ιδιαίτερων βασικών αναγκών των βρεφών (αποκλειστικότητα φροντίδας επί εικοσιτετραώρου βάσεως, βασική παρακολούθηση από παιδίατρο, διαθεσιμότητα της ανάδοχης οικογένειας για σταθερή συνεργασία με την επιστημονική ομάδα, κλπ και με γνώμονα πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού) θα αναζητηθούν κυρίως γυναίκες με ζευγάρια με παιδιά και μόνες με δικά τους παιδιά ή και γυναίκες μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αίτηση προκύπτει θα εξετάζεται εξατομικευμένα και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του βρέφους.

Έχουμε την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δώσει μία ώθηση, αλλά κυρίως μία νέα προοπτική της παιδικής προστασίας από την ιδρυματική φροντίδα σε εναλλακτικές μορφές φροντίδας.

Πληροφορίες:

Κοινωνική Υπηρεσία Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα” τηλ: 213-2162-555 κ 213-216-2084

Κοινωνική Υπηρεσία Κέντρου Βρεφών ” Η Μητέρα” τηλ: 213- 2015 737 κ 213- 2015 792