Δείτε εδώ τον Ετήσιο Απολογισμό του Νοσοκομείου για το 2018.