Ενίσχυση του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023 (Κωδ. ΟΠΣ: 5211682)

Πλήρης ανακοίνωση, Αφίσα Η πράξη αφορά σε συνέχιση της συγχρηματοδότησης [...]

Go to Top