Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη ετήσια επιτήρηση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018, αναφορικά με τις απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων.

 

 

 

Έτσι λοιπόν, το Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” διατήρησε την σχετική Πιστοποίηση για τις Επισιτιστικές Υπηρεσίες εντός του Νοσοκομείου.