Την Πέμπτη, 16-1-2020 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο Υποδιεύθυνσης Οικονομικού θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν ως μέλη στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συνοπτικών διαγωνισμών. Δείτε ολόκληρο το έγγραφο.