Θέση: Επιμελήτρια Α’.

Διορισμός ΕΣΥ: 26/10/2017

Στο Νοσοκομείο από: 26/10/2017

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 28/7/2008