Ιστορικό

Στο Τμήμα Αναισθησιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» προσέρχονται διαχρονικά περίπου 30 ειδικευόμενοι τον χρόνο, προκειμένου να εκπαιδευτούν για ένα τρίμηνο στο αντικείμενο της μαιευτικής και γυναικολογικής αναισθησίας (βάσει της υπ’ αριθμ. Α4/4063/8.10.1981 με ΦΕΚ: 631/12.10.1981 Τ.Β’ απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του υπ’ αριθμ. 415 Π.Δ/τος με ΦΕΚ:236/29.12.94 Τ.Α’). Η διαχρονική παρουσία των ειδικευόμενων ανά έτος φαίνεται στην εικόνα (τελευταία ενημέρωση 10/7/2019).

Πρόσφατα, με την υπουργική απόφαση Γ5α/Γ.Π.οικ.32124 (ΦΕΚ 1799/22-5-2019) πλέον η εκπαίδευση στη μαιευτική αναισθησιολογία και αναλγησία είναι 4μηνη και μπορεί να γίνει μετά το 3ο έτος της ειδικότητας, ενώ στη γυναικολογική αναισθησιολογία είναι 2μηνη και πρέπει να γίνει στο 1ο έτος της ειδικότητας.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Από την 1/3/2011, συντάχθηκε γραπτή μεθοδολογία εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στη μαιευτική αναισθησία και αναλγησία, που αφορούν στην εκπαίδευσή τους και τις απαιτούμενες παρουσίες και υποχρεώσεις τους απέναντι στο Τμήμα. Στις 9/7/2019 συντάχθηκε η μεθοδολογία εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στη γυναικολογική αναισθησία σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι κανόνες τροποποιούνται και βελτιώνονται, και συνεχώς θα τροποποιούνται και θα βελτιώνονται. Η τελευταία μορφή τους μπορεί να διαβαστεί τόσο για τη ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ όσο και για τη ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Εσωτερικός Έλεγχος

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτές βαθμολογούν τους ειδικευόμενους, και η βαθμολογία αυτή λαμβάνεται υπόψη στη σύνταξη του ποιοτικού πιστοποιητικού. Παράλληλα οι ειδικευόμενοι βαθμολογούν και αξιολογούν τόσο το τμήμα συνολικά, όσο και τους εκπαιδευτές τους ατομικά. Οι αξιολογήσεις αυτές είναι ανώνυμες, και χρησιμοποιούνται για την βελτίωση ατομικά των εκπαιδευτών και συνολικά του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος Αναισθησιολογίας.

Μαθήματα-Εξετάσεις

Στα πλαίσια εκπαίδευσης των ειδικευόμενων υπάρχουν μαθήματα που πραγματοποιούνται με βάση πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται και ανακοινώνεται εντός του τμήματος στην αρχή κάθε μήνα και περιλαμβάνει τη θεματολογία που υπάρχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Δυστυχώς για λόγους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αναισθησιολογίας και την προσπάθειά μας κάθε ειδικευόμενος να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του το μέγιστο αριθμό μαθημάτων, η ώρα και το θέμα των μαθημάτων αλλάζει. Αν ειδικευόμενοι άλλων τμημάτων επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο θέμα, καλό είναι να επικοινωνούν, προκειμένου να γνωρίζουν πότε και ποιο θέμα θα αναπτυχθεί τον τρέχοντα μήνα. Στην αρχή και στο τέλος του τριμήνου κάθε ειδικευόμενος υποβάλλεται σε γραπτές εξετάσεις 20 ερωτήσεων (Σωστό-Λάθος). Οι εξετάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στο πιστοποιητικό παρακολούθησης, παρά μόνο αν επιτευχθεί πολύ υψηλή βαθμολογία (18-20) και έχει περισσότερο χαρακτήρα ελέγχου γνώσεων κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από το τμήμα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Αναισθησιολογίας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι υλικό που θεωρείται ότι είναι καλό να έχει διαβάσει ένας ειδικευόμενος πριν προσέλθει στο τμήμα για το τρίμηνο εκπαίδευσης (γαλάζια κουκίδα) και για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μαιευτική αναισθησία (κόκκινη κουκίδα). Τέλος υπάρχουν άρθρα που μπορεί κάποιος να «κατεβάσει» για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς. (πράσινη κουκίδα) Όπως και με τις μονογραφίες του Τμήματος:

1. Τα δεδομένα είναι όλα τεκμηριωμένα, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν αλλάξει από τότε που καταγράφτηκαν. Αν ανακαλύψετε ότι κάποια από αυτά είναι παρωχημένα, θα είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας να μας τα υποδείξετε και να τα αλλάξουμε.

2. Κάποια αρχεία είναι σε μορφή pdf. Αν δεν έχετε το Acrobate Reader που απαιτείται για να τα ανοίξετε, μπορείτε να το “κατεβάσετε” από εδώ. Κάποια άλλα, είναι προτεινόμενα συγγράμματα.

Αν κάποιο αρχείο δεν είναι προσβάσιμο, παρακαλώ ενημερώστε μας, ώστε να το ελέγξουμε.

Πρόγραμμα προσέλευσης ειδικευομένων

Η προσέλευση των ειδικευόμενων για τη δίμηνη εκπαίδευση στην αναισθησία σε γυναικολογικά περιστατικά και την τετράμηνη εκπαίδευση στην αναισθησία σε μαιευτικά περιστατικά, γίνεται με απόλυτο κριτήριο της σειρά προτεραιότητας. Αν ενδιαφέρεστε να εκπαιδευτείτε στο Τμήμα Αναισθησιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα για την ένταξή σας στον κατάλογο αναμονής. Η διαθεσιμότητα θέσεων, μαζί με την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης του καταλόγου, φαίνεται ΕΔΩ.

Επειδή οι θέσεις για εκπαίδευση στην αναισθησία σε μαιευτικές επεμβάσεις είναι περιορισμένες (μπορούν να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα 4 έως 6 το πολύ ειδικευόμενοι) η λίστα αναμονής είναι πολύ μεγάλη. Ξεπερνάει όμως και τη δυνατότητα προγραμματισμού της ελληνικής πραγματικότητας! Για τον λόγο αυτό, υπάρχει μια 2η λίστα στην οποία μπορούν να εγγραφούν όσοι, είτε δεν βρήκαν θέση στη λίστα αναμονής, είτε θα προτιμούσαν νωρίτερα. Μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτή την λίστα με την αποστολή η-επιστολής στην η-διεύθυνση anaesthesia@hosp-alexandra.gr περιλαμβάνοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το έγγραφο που θα βρείτε ΕΔΩ. Αν ακυρωθεί κάποια εγγραφή τότε κατά σειρά προτεραιότητας θα κληθείτε.