Η ειδικότητα της Αναισθησιολογίας αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα στις 7 Αυγούστου 1950 [ΦΕΚ 189/50] και οι πρώτες εξετάσεις στην Ελλάδα έγιναν μόλις στις 21.12.1953.

Στις 9.9.1952 διορίσθηκε ο πρώτος ειδικευμένος Αναισθησιολόγος, στο τότε Δημόσιο Μαιευτήριο Αθηνών [Χαράλαμπος Φουντούλης], δηλαδή πριν αρχίσουν να λαμβάνουν τίτλο ειδικότητας ιατροί εκπαιδευμένοι στην Ελλάδα. Ο ίδιος παρέμεινε μοναδικός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο ως το 1963, αφού πρώτα στις 31.3.1959 έλαβε το βαθμό του διευθυντή.

Στις 31.12.63, διορίσθηκε η 2η αναισθησιολόγος η Νίκη Στρίντζη-Πασχαλάκη που το 1971 διορίζεται στη θέση του διευθυντή. Χάρις στις ενέργειες της Νίκης Στρίντζη-Πασχαλάκη αναπτύχθηκε σημαντικά το Τμήμα Αναισθησιολογίας με προσωπικό και εξοπλισμό. Η επιστημονική δραστηριότητα της ιδίας ήταν που καθιέρωσε το Τμήμα, σαν το πρώτο εξειδικευμένο τμήμα Αναισθησιολογίας στην Μαιευτική, ενώ εκπαίδευσε σειρά αναισθησιολόγων στο ευαίσθητο αυτό αντικείμενο της Μαιευτικής Αναισθησίας.

Το 1977 το Τμήμα Αναισθησιολογίας έγινε αυτοκέφαλο.

Με βάση το νόμο 1397/1983, το 1986 συστήνεται για πρώτη φορά ξεχωριστό Νοσηλευτικό Αναισθησιολογικό Τμήμα, το οποίο στελεχώνεται με μαίες.

Με βάση τον τελευταίο οργανισμό, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 898/86 το Τμήμα Αναισθησιολογίας έχει δύο θέσεις Διευθυντή, οκτώ επιμελητή Α’ και έξη επιμελητή Β’.

Το 2000 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Τμήματος ο Αχιλλέας Καραθάνος, που συνέχισε το έργο της προκατόχου του.

Το 2009 τον διαδέχεται στη διεύθυνση η Αικατερίνη Διακάκη.

Από το 2010 το τμήμα έχει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο Διευθυντή τον Δημήτρη Βαλσαμίδη.

Αυτή τη στιγμή υπηρετούν εννέα Διευθυντές και πέντε επιμελητές Α’.

Διαχρονική εξέλιξη του ρόλου του Τμήματος Αναισθησιολογίας

Ο αρχικός ρόλος του Τμήματος Αναισθησιολογίας ήταν η υποστήριξη των Χειρουργών της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ανάγκες αυτές οδήγησαν και στον 2ο διορισμό αναισθησιολόγου το 1963.

Ο στόχος που τέθηκε από την αρχή ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου Τμήματος Αναισθησιολογίας, πλήρως εξοπλισμένου και με λειτουργία σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης Αναισθησίας. Η συνεχής προσπάθεια των διευθυντών του δημιούργησε ένα Τμήμα το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων Αναισθησιολόγων στο αντικείμενο της Μαιευτικής Αναισθησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι έξη από τους συνολικά δώδεκα Αναισθησιολόγους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή έχουν εκπαιδευτεί τουλάχιστον έξη μήνες σε εξειδικευμένα κέντρα της αλλοδαπής [με εκπαιδευτικές άδειες από το ΚΕΣΥ ή με ίδια μέσα] ενώ 10-30 ειδικευόμενοι Αναισθησιολόγοι εκπαιδεύονται σε αυτό κάθε χρόνο στο αντικείμενο της Μαιευτικής Αναισθησίας.

Το Τμήμα υπήρξε πρωτοπόρο στην εισαγωγή της Περιοχικής Αναισθησίας στη Μαιευτική Αναισθησία σε εποχές που ο ιδιωτικός τομέας ήταν ακόμα πολύ λίγο αναπτυγμένος, ενώ συνεχώς πρωτοπορεί με επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε θέματα όχι μόνο Μαιευτικής Αναισθησίας αλλά και στο σύνολο του αντικειμένου της ειδικότητας. Μέλη του έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε διοικητικές και επιστημονικές θέσεις της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας καθώς επίσης σε Επιτροπές Οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων

Αυτή τη στιγμή το Τμήμα Αναισθησιολογίας λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες Αναισθησίας και Αλγολογίας στους εξής χώρους:

 • Χειρουργεία, με εκτεταμένη χρήση περιοχικών αναισθητικών τεχνικών και μετεγχειρητικής αναλγησίας
 • Αίθουσα Τοκετών, με εκτεταμένη χορήγηση επισκληριδίου αναλγησίας
 • Μονάδα Βραχείας Χειρουργικής Νοσηλείας
 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
 • Ιατρείο Πόνου

Επίσης, οι ιατροί του καλούνται σε άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου να προσφέρουν εξειδικευμένη Ιατρική Φροντίδα που άπτεται της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, όπως

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας [Καρδιολογική]
 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας [Θεραπευτικής Κλινικής]
 • Μονάδα Βραχείας Θεραπείας Ακτινοθεραπευτικού
 • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου
 • Τμήμα Γαστρεντερολογικών Ενδοσκοπήσεων