Θέση: Διευθυντής, Επιστημονικός υπεύθυνος

Διορισμός ΕΣΥ: 15/11/1990

Στο Νοσοκομείο από: 15/11/1990

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 15/5/1990

Άλλοι Τίτλοι: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (1996)

Μεταπτυχιακός «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (2004)