Γραφείο Διεύθυνσης

Το Γραφείο της Διεύθυνσης του Τμήματος Αναισθησιολογίας είναι στον 1ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου (Λούρου 2, Αθήνα) δίπλα από το αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Επικοινωνία

Τμήμα Αναισθησιολογίας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Λούρου 1, ΑΘΗΝΑ 11521
Τηλέφωνο: +30 213 216 2257
Τηλεομοιοτυπία: +30 213 216 2893
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: anaesthesia@hosp-alexandra.gr