Σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνονται νόμοι ή υπουργικές αποφάσεις που ενδιαφέρουν τους αναισθησιολόγους. Περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας.

Νόμος 189/1950
Η αναισθησιολογία αναγνωρίζεται ως Ιατρική Ειδικότητα στην Ελλάδα

Υπουργική απόφαση Υ4α/3592/96 ΦΕΚ 1044β/1997
Προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας

Υπουργική απόφαση Γ5α/Γ.Π.οικ.32124
Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της αναισθησιολογίας.