Θέση: Διευθύντρια

Διορισμός ΕΣΥ: 16/8/2011

Στο Νοσοκομείο από: 16/8/2011

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 16/5/2007

Άλλοι Τίτλοι: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (2008)