Θέση: Διευθυντής

Διορισμός ΕΣΥ: 30/6/2009

Στο Νοσοκομείο από: 30/6/2009

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 30/3/2005