Θέση: Διευθύντρια.

Διορισμός ΕΣΥ: 20/9/2000

Στο Νοσοκομείο από: 20/9/2000

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 24/9/1990