Θέση: Επιμελητής Α’.

Διορισμός ΕΣΥ: 1/7/2011

Στο Νοσοκομείο από: 15/9/2017

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 18/11/2009