Θέση: Διευθύντρια.

Διορισμός ΕΣΥ: 19/1/1990

Στο Νοσοκομείο από: 19/1/1990

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 19/1/1990