Θέση: Διευθύντρια

Διορισμός ΕΣΥ: 17/2/2011

Στο Νοσοκομείο από: 8/9/2015

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 20/11/2006