Θέση: Επιμελητής Α’.

Διορισμός ΕΣΥ: 7/2/2011

Στο Νοσοκομείο από: 15/1/2018

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 14/5/2010