Θέση: Διευθύντρια

Διορισμός ΕΣΥ: 31/1/20111

Στο Νοσοκομείο από: 9/5/2014

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 21/1/2005