Θέση: Διευθυντής

Διορισμός ΕΣΥ: 14/9/2009

Στο Νοσοκομείο από: 14/09/2009

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 21/07/2005

Άλλοι Τίτλοι: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (2007)

Μεταπτυχιακός «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (2019)

τ. Λέκτορας Αναισθησιολογίας, Ιατρική σχολή Ιωαννίνων (2008)