Θέση: Διευθύντρια.

Διορισμός ΕΣΥ: 1/6/2000

Στο Νοσοκομείο από: 1/6/2000

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 1/10/1997