Θέση: Επιμελήτρια Α’.

Διορισμός ΕΣΥ: 5/10/2017

Στο Νοσοκομείο από: 5/10/2017

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 5/12/2012

Τίτλος Ειδικότητας Εντατικολογίας από 14/11/2016

Άλλοι Τίτλοι: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (2011)

Μεταπτυχιακός «ΜΕΘ και καρδιολογική νοσηλευτική» (2009)

«EUROPEAN DIPLOMA IN ANAESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE» (2020)