ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24:00